Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu

Zarząd Klubu Żeglarskiego „Petrochemia" Płock zgodnie z § 37 Statutu informuje, że w dniu 28.01.2023r. o godz. 10.00 w siedzibie Klubu przy ul. Parowa 1 odbędzie się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Członków Klubu. W przypadku braku kworum drugi termin to godz. 10.30.
Kategorie: klubowe